Bookstand.pl – Producent Mebli Loftowych

Bookstand Favicon

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „ www.bookstand.pl”.

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

SPIS TREŚCI :

Administrator

Definicje

Zbieranie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Polityka Cookies

Okres przetwarzania danych osobowych

Uprawnienia użytkownika Serwisu

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzanie danych dzieci

Przekazywanie danych poza EOG

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Korzystanie z wtyczek

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Handlowo – Usługowe „BOOKSTAND” eksport – import Dawid Sawicki, ul. Jasielska,14c/38 360-476 Poznań, NIP: 5531610024, REGON: 070415459

adres e-mail:kontakt@bookstand.pl
II. DEFINICJE

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.rosanero.pl

Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.rosanero.pl. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem https://www.rosanero.pl. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi m.in. następujące dane:

Imię i nazwisko Użytkownika,

Numer NIP i nazwę firmy

Adres pocztowy lub adres dostawy,

Adres poczty elektronicznej ( e-mail),

Numer telefonu kontaktowego,

Adres IP,

Informacje o przeglądarce.

Dane zapisywane w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach.

V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem https://www.rosanero.pl.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z dostosowywaniem zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych.

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)

Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Użytkownik Serwisu może również – w celu ułatwienia obsługi konta- podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane przez osobę dokonującą rejestracji w Serwisie są przetwarzane:

w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ochronie jego praw.

w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z dostosowywaniem zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych;

w celu ułatwienia obsługi na podstawie dobrowolnej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru lub wykonania usługi wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane:

w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia – podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towar – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób odwiedzających stronę Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ „ DARMOWE PRÓBKI TKANIN”

Użytkownik Serwisu ma prawo za pomocą Serwisu do złożenia zamówienia darmowych próbek tkanin. Złożenie zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu dotyczącym zamówienia darmowych próbek tkanin jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania darmowych próbek tkanin.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami, kontaktu z Użytkownikiem Serwisu w związku ze złożonym zamówieniem– podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami – podstawa prawna to obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator umożliwia także kontaktowanie się z Użytkownikami Serwisu przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Dostępne dla Użytkownika Serwisu formularze kontaktowe mają postać :

Livechatu

Dane osobowe przekazane podczas Livechat przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika). Użytkownik Serwisu sam decyduje jakie dane osobowe poda podczas rozmowy. Dane osobowe są przetwarzane w celu poprowadzenia rozmowy i odpowiedzi na zadane pytania. Rozmowa i przekazane w niej dane osobowe mogą zostać usunięte po zakończeniu kontaktu lub mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO) w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości.

Okna kontaktowego

Skorzystanie z formularza w postaci Okna kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zakresie objętym polami formularza (n. telefonu, adres e-mail w zależności od preferowanej formy kontaktu. Treść rozmowy i przekazane w niej dane osobowe mogą zostać usunięte po zakończeniu kontaktu lub mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO) w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz skontaktowania się z Użytkownikiem Serwisu oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania to prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim jego produktów i usług, a także kontaktu oraz odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

NEWSLETTER

Użytkownik, który udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email informacji handlowych– na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na obronie praw Administratora

VI. POLITYKA COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies w serwisie https://www.bookstand.pl.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.

Jakie plikie cookies stosujemy?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

W jakim celu używamy plików Cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

zapewnienia dostępu do serwisu,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Klientów (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Użytkowników Serwisu.

w celach marketingowych, w tym profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb,

Współpracujemy z Microsoft Clarity i Microsoft Advertising, aby rejestrować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej i wchodzisz w interakcję z nią za pomocą wskaźników behawioralnych, map cieplnych i odtwarzania sesji, aby ulepszyć i promować nasze produkty/usługi. Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej są przechwytywane przy użyciu plików cookie własnych i stron trzecich oraz inne technologie śledzenia w celu określenia popularności produktów/usług i aktywności online. Ponadto wykorzystujemy te informacje do optymalizacji witryny, do celów związanych z oszustwami/bezpieczeństwem i reklamą. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, odwiedź Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft .

Podstawa prawna przetwarzania

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing bezpośredni jego usług.

Zmiana ustawień dotyczących cookies

Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci – domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

Profilowanie

Administrator stosuje profilowanie, który jest procesem automatycznego przetwarzania dotyczących informacji dotyczących Użytkowników Serwisu, w tym także ich danych osobowych, takich jak wiek, zainteresowania, adres zamieszkania, płeć czy preferencje co do określonych produktów lub usług, których marketing Administrator prowadzi. Administrator w celu profilowania wykorzystuje dane uzyskane za pomocą plików cookies.

Za pomocą procesu profilowania Administrator buduje profil Użytkownika Systemu, a następnie go analizuje.

Celem tych operacji jest możliwie jak najlepsze dopasowanie oferowanych przez Administratora produktów lub usług do potrzeb Użytkowników Serwisu. Prowadzony w ten sposób proces profilowania nie ma wpływu na Państwa sytuację prawną.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu www.rosanero.pl (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Rozmowa za pośrednictwem Livechatu orazi przekazane w niej dane osobowe mogą zostać usunięte po zakończeniu kontaktu lub mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO) w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości.

Treść rozmowy za pośrednictwem okna kontaktowego i przekazane w niej dane osobowe mogą zostać usunięte po zakończeniu kontaktu lub mogą być poddane archiwizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit f) RODO) w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości

Dane osobowe powierzone do przetwarzania na podstawie dobrowolnej zgody dotyczącej innych danych niż przekazanych za pośrednictwem Livechat, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem będą przetwarzane do momentu jego realizacji.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Informujemy, że przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Dawid Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Handlowo – Usługowe „BOOKSTAND” eksport – import Dawid Sawicki, Jasielska 14c/38, 60-476 Poznań

e-mail: kontakt@bookstand.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą

jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),

oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

IX. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostepnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

X. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.

Niektórzy Partnerzy jak np. Google LLC czy Facebook mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

XII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem plików Cookies zbiera Informacje o sposobie korzystania przez użytkownika Systemu ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać wyświetlane na jego stronie internetowej produkty własne do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania). Oznacza to, że Użytkownik Serwisu podlega profilowaniu, jednak profilowanie to nie ma wpływu na jego prawa.

Decyzje w zakresie wyświetlenia produktu na stronie mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie wyświetla produkty, którymi może być zainteresowany Użytkownik Serwisu.

XIII. KORZYSTANIE Z WTYCZEK

Serwis korzysta z wtyczek serwisu społecznościowego Facebook, Na stronie internetowej Serwisu znajdują się odnośniki ( przyciski „ lubię to” oraz „ kup teraz” ). Poprzez ich naciśnięcie Użytkownik loguje się do serwisu Facebook. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

XIV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.